GIAO LƯU HỢP TÁC THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - AUSTRALIA - NEW ZEALAND 2023

GIAO LƯU HỢP TÁC THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - AUSTRALIA - NEW ZEALAND 2023

✨ Vào ngày 25/09/2023 vừa qua, HC Pharma đã rất vinh dự khi được mời đến tham dự và chia sẻ tại buổi Hội nghị Trao Đổi Thương Mại giữa các nước Việt Nam, Úc và New Zealand, tổ chức bởi Đại sứ quán Úc tại Việt Nam. 

🤝 Với sự tham dự của Ông Andrew Goledzinowski - Đại sứ Úc tại Việt Nam cùng các doanh nghiệp ở cả 3 nước, đây là cơ hội đặc biệt để HC Pharma có thể cùng giao lưu văn hóa và hợp tác phát triển. 

(Đại sứ Úc tại Việt Nam cùng Đại Diện HC Pharma, Haravan và IFC CEO)

 

Bài sau →